ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών 112 199

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 22 603000
Παλαιό Νοσοκομείο Λευκωσίας 22 801400
Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρείου ΙΙΙ 22 405000
Παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού 25 305333 

Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού 25 801100
Παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας 24 304312
Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας 24 800500
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου 26 803100
Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου 23 200000
Νοσοκομείο Κυπερούντας 25 532021
Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς 26 321431

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Αγρός 25521317
Ακάκι 22821080
Αθιένου 24522328
Αυδήμου 25221306
Δάλι 22521922
Δρούσια 26332323
Ευρύχου 22932459
Κάμπος 22942686
Κλήρου 22632332
Κοφίνου 24322352
Λάνεια 25432448
Λεύκαρα 24342429
Όμοδος 25421254
Ορμίδεια 24721572
Παλαιχώρι 22642726
Παναγιά 26722357
Παραλίμνι 23821211
Πεδουλάς 22952459
Πλάτρες 25421324
25422224
Πομός 26342338
Πύργος (Τιλλιριάς) 26522353
Σαλαμιού 26442222
Τερσεφάνου 24423233
Φύτη 26732295